Vikten av en buckla

De senaste åren har Simon Carlsson etablerat sig inom den yppersta svenska eliten. Hur har han burit sig åt? "När det gäller association croquet finns all information om hur man ska spela på internet. Det är bara att läsa på," säger han. Och till nästa år kommer han att anlägga en krocketbana i sin egen trädgård, vilket förstås gör honom än svårare att tas med. Segern i association croquet gör honom till given representant för Sverige i internationella tävlingar år 2006.
Läs mer…
Mejla mig när folk lämnar sina kommentarer –

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet