Förbundet

Om det Svenska Krocketförbundet

Det Svenska Krocketförbundet är det nationella organiserande organet för sporten krocket. Där huvudansvaret är att organisera svenska mästerskap, utveckla och främja krocketen och ha en effektiv förbindelse med sina medlemmar.

Utöver detta ska förbundet också: 

  • Verka för krocketsportens utveckling och utbredning i Sverige.
  • Samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder Förbundets verksamhet.
  • Marknadsföra krocketsporten hos myndigheter, massmedia och allmänhet.
  • Följa och stödja verksamheten inom de till Förbundet anslutna föreningarna.
  • Utse arrangör av Förbundets tävlingar och svara för dessas genomförande enligt gällande tävlingsregler.
  • Följa utvecklingen av krocketsporten utomlands och delta i det internationella samarbetet.

Det Svenska Krocketförbundet organiserar:

SM i Svensk Krocket Singel

SM i Svensk Krocket Dubbel

SM i Svensk Krocket Tvåklotssingel

SM i Association Croquet

SM i Golf Croquet Dubbel

SM i Golf Croquet Singel

Svenska Krocketförbundet bildades 1985, vilket också var året då stadgarna tillkom.

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet

Kommentarer är stängda.