Formalia

Svenska Krocketförbundet bildades 1985, vilket alltså också var året då stadgarna tillkom.
Nedan sammanfattas i punktform de viktigaste uppgifter som förbundet och i synnerhet dess styrelse har.

 

Till Svenska Krocketförbundets åligganden hör:

  • Att verka för krocketsportens utveckling och utbredning i Sverige.
  • Att samarbeta med myndigheter och organisationer som stöder Förbundets verksamhet.
  • Att marknadsföra krocketsporten hos myndigheter, massmedia och allmänhet.
  • Att följa och stödja verksamheten inom de till Förbundet anslutna föreningarna.
  • Att utse arrangör av Förbundets tävlingar och svara för dessas genomförande enligt gällande tävlingsregler.
  • Att följa utvecklingen av krocketsporten utomlands och delta i det internationella samarbetet.


Vill du veta vad som försigår på förbundets möten kan du läsa protokollen i forumet
Där samlar vi viktiga dokument.

 

Medlemskap i förbundet

Medlem i SKF kan den förening bli som har krocketsport på sitt program och som tillämpar de principer som förbundets stadgar bygger på. Årsavgiften är i dagsläget 500 kronor. Plusgiro: 491 72 85-1

För nya föreningar är första året gratis.

Förbundet vill gärna att fler föreneningar ansluter sig. Vill er förening bli medlem i förbundet och delta i olika tävlingar är ni välkomna att kontakta oss.

Är du intresserad av att prova på krocket i någon form? Det kanske redan finns en klubb på din ort. Annars kanske du tillsammans med några kompisar vill starta upp en helt ny verksamhet. Kontakta gärna förbundet i så fall för att se vad vi kan hjälpa till med.

 

Stadgar

Nedan hittar ni aktuella stadgar för Svenska Krocketförbundet. 

Stadgar 2022

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022.pdf 

Verksamhetsberättelse 2023.pdf

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet

Kommentarer är stängda.