Alla artiklar (29)

Sortera efter

10262878462?profile=originalDen erkänt mest krävande av alla krocketvarianter kallas för Association Croquet (förkortas AC) och har sitt ursprung i England. Den utvecklades i början av 1900-talet, efter det att äldre versioner redan spridits runt om i världen. Det är därför gan

Kommentarer 0

 

10262877658?profile=original

Den mest spelade krocketvarianten i Sverige är Svensk Krocket, ibland kallad trädgårdskrocket. Spelformen har sina rötter i de allra äldsta typerna av krocket som importerades till Sverige från England i slutet på 1800-talet. Mer om krocketens his

Kommentarer 0

Utrustning för Svensk krocket och Engelsk krocket skiljer sig ganska mycket åt. Förutom att antalet ingående komponenter i ett krocketset skiljer så är även dimensioner och material helt olika.

Utrustning för svensk krocket

10262877268?profile=original Det finns krocketset i ol

Kommentarer 0

Svenska Krocketförbundet bildades i Stockholm 1985 och den mest aktiva klubben i Sverige var på den tiden Högantorp Croquet. Det var också mycket riktigt från den som förbundets två första ordföranden rekryterades.

I mitten på 90-talet hamnade ordfö

Kommentarer 0

Svenska Krocketförbundet bildades 1985, vilket alltså också var året då stadgarna tillkom.
Nedan sammanfattas i punktform de viktigaste uppgifter som förbundet och i synnerhet dess styrelse har.

 

Till Svenska Krocketförbundets åligganden hör:

  • Att v
Kommentarer 0

Sedan 2003 är Sverige medlem i det Europeiska Krocketförbundet, Fédération Européenne de Croquet (FEC). Något år senare blev vi också medlemmar i det Internationella Krocketförbundet, World Croquet Federation (WCF)

EM 2007 såg hela sex spelare från Sv

Kommentarer 0

Samtidigt som antalet klubbar som blir medlemmar i SKF växer, sätter förbundet en rad nya projekt i verket. Här nedan finner du två personer som det går bra att kontakta om du har några frågor om förbundets verksamhet.

Ordföranden i SKF kan svara för

Kommentarer 0

 

Antal SM-guld Klubb
30 Argus Croquet
16 Tant Emmas Krocketklubb
12 Carpe Croquetum
10 Frödinge Croquet Club
9 Tallhagens Krocketklubb
9 Trosa krocketklubb
8 Stensö Krocketklubb
8 Högantorp Krocketklubb
7 Borås Krocketsällskap
Kommentarer 0