Caroline Rowland är nu medlem i Svenska Krocketförbundet
Maj 2