• sep 2, 2021 från 19:00 till 21:00
  • Plats:Digitalt
  • Senaste aktivitet:apr 5, 2022

Årsmötet i Svenska Krocketförbundet kommer 2021 att hållas digitalt. 

Dagordning

Motioner

Möteslänk där man kan logga in via Microsoft Teams. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQxYmUxZDItYTY4Mi00MmFhLWI1MzYtNGY0MDFhMDJhY2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfc195a9-9bfa-437d-a305-60e0a58ef1cb%22%2c%22Oid%22%3a%22e3fc4a7b-ab84-4830-a56a-7c4188ba2cb7%22%7d

Mejla mig när folk lämnar sina kommentarer –

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet

Kommentarer

Detta svar raderades.