• Mar 19, 2024 från 18:30 till 20:30
  • Plats:Online
  • Senaste aktivitet:feb 14

Välkommen till årsmötet den 19 mars.

Mötet kommer att hållas online via Zoom och är öppet för föreningar som är anslutna till förbundet.

Varje förening får sända ett ombud = en röst, men ett ombud kan representera flera föreningar, det
vill säga representera mer än en röst. (Fullständiga detaljer finns i kapitel 2 av stadgarna).

Motioner ska senast inkomma till styrelsen den 27e februari.

Dagordningen för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret samt verksamhetsplan för det innevarande verksamhets- och
räkenskapsåret samt styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till årsmötet,
kommer att skickas ut till föreningarna två veckor före mötet.

För att anmäla deltagade på årsmötet, välj "Gående" på frågan "Ska du gå?" på evenemangssidan på förbundets websida. En inloggningslänk till mötet kommer att skickas ut till anmälda personer på mötesdagen senast en timme innan mötet.

Mejla mig när folk lämnar sina kommentarer –

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet