Stephen Mulliner går i pension

Stephen Mulliner går i pension som WCF:s generalsekretare 31/8 - 2021


Stephen med sin pensionsgåva presenterad av WCF: s ledningskommitté.

Stephen Mulliner avgick den 31 st augusti 2021 som generalsekreterare i WCF. 

Stephen har arbetat outtröttligt för att stödja krocket och kommer att saknas av sina kollegor i ledningskommittén och alla medlemmar som han har stött så effektivt.

Stephen ersätts av Debbie Lines, som tar över från 1 september 2021, efter att ha följt Stephen som hans ställföreträdare under de senaste tolv månaderna.

Vi önskar Stephen all lycka till med hans framtida strävanden och hoppas få se honom på många krocketevenemang under de kommande åren.