En sjätte version av reglerna i Golf Croquet


GC Rules 6th Edition - Consultation Draft publicerad

WCF Golf Croquet Rules Committee har publicerat ett konsultationsutkast till den föreslagna 6:e upplagan av WCF Rules of Golf Croquet. De relevanta dokumenten är:

Offentlig samråd
6:e upplagan_Introduktionsförklaring Offentlig samråd i
6: e upplagan_Regler Offentlig samråd i 6:e upplagan_Jämförelse med 5: e upplagan 6 :
e upplagan offentlig samråd_Samrådsfrågor