Svar

 • Styrelsemöte 2022-11-08

  • En person från Uppsala Kommun har hört av sig och är intresserad av att få ett SM dit. Det blir inte 2023, men Styrelsen vill få till något där nästa år, t.ex. krocketens dag eller en rankingtävling. Anders Moldin har fått i uppdrag att ta kontakt med Malin från Uppsala Kommun och se vad det finns för möjligheter beroende på gräskvalitet och omgivning. Styrelsen har också sagt att SM 2024 kan vara möjligt i Uppsala.
  • Joakim har informerat om att Riksidrottsförbundet har en informationsträff och försökt få någon att vara med på den.
  • Joi har fått datum för dommarkurs. Den kommer att hållas den första helgen i juni. Förmodligen i Halmstad om vi kan låna banor och en konferanslokal där.
  • Styrelsen beslutade att ge SM i Svensk Krocket 2023 till Häggenäs Krocketklubb.
  • Styrelsen beslutade att ansvaret för tävlingsformatet i SM tävlingar ska hanteras av en tävlingsledning utsedd av styrelsen och arrangörerna ska tillhandahålla planer, material och allt annat som behövs för att kunna hålla en turnering.
  • Styrelsen ska godkänna en budget från potentiella SM arrangörer för att se att den är rimlig innan de kan tilldelas en tävling. 
 • Styrelsemöte 2022-09-13

  • Joi ska kolla med Stephen Mulliner om datum för dommarkurs.
  • Joakim ska sätta ihop ett dokument med beslut som styrelsen har tagit.
  • Vi diskuterade hur vi ska lagra dokument i styrelsen. T.ex. word-version av stadgarna så att det är enkelt att uppdatera nästa gång. Inget beslut har tagits.
  • Vi diskuterade om att skriva ihop arbetsbeskrivningar till olika roller som förbundet har.
  • Arbetet med att anordna domarkurs är pågående. Vi kommer med största sannolikhet få Stephen Mulliner som utbildare, som skall komma tillbaka till oss om eventuella datum.
   • Vi kommer få Zoom-utbildning (online) för att gå igenom det som är teoretiskt.
   • Vi kommer också följa detta med en helg av övningar tillsammans med Stephen
   • Styrelsen planerar också att hålla en utbildning på svenska innan ovan tillfällen så att vi kan förbereda alla som vill vara med med största möjlighet att få ut det mesta av domarkursen.
  • Regelböcker är inköpta, upphämtade och kommer delas ut nu under de olika SM tävlingarna i Augusti
   • Varje förening kommer få en upplaga senaste versionen av AC och GC regelböckerna
  • Utannonsering av extra årsmöte kommer ske i dagarna, och årsmötet kommer ske i September, sommaren har gjort att en del aktiviteter blivit lite försenade.
 • Styrelsemöte 2022-07-12

  • Det har skapats en ny grupp som heter Kontaktpersoner. Tanken med denna är att varje klubb har en representant som kan få information och föra dialog med förbundet och förmedla detta vidare till sina egna klubbar
  • Uppsala Krocketsällskap är ny medlem i Svenska Krocketförbundet
  • Extra årsmöte kommer ske under någon av kvällarna det är SM i Stavstorp
   • Årsmötet kommer utlysas snart
   • Stadgarna kommer ligga ute på remiss inför det extra årsmötet
 • Styrelsemöte 2022-06-14

  • Styrelsen besvarar WCF diskussioner när Svenska krocketförbundet blir tillfrågat.
   • Senaste aktiviteter är:
    • att godkänna kalendarium de nästa 12 åren
    • uppdatering av domarreglemente
    • förslag att ändra 50+ turneringar. Sverige röstade 60+
  • Planering för Singel SM i AC och GC är igång och anmälningsinfon kommer skickas ut inom kort
  • Domarkurser kommer inte hållas i år.
   • Styrelsen har lite tankar hur många som skall kunna gå med då det kräver goda regelkunskaper att delta på en domarkurs.
   • Tanken just nu är att försöka hålla det i början av Juni 2023
  • Krocketens dag behöver också formaliseras och möjliggöras för att få folk engagerade
  • Inköp av regelböcker kommer ske och finns i Sverige i tid för Dubbel GC SM och Singel GC och AC SM.
  • Under GC EM 2022 uppkom det regeldiskussioner och man har lyft upp att man kanske behöva översätta en del termer, då det uppstod en del problem med förståelse
  • Styrelsen har tagit fram omformulerade stadgar och kommer belysa extra årsmöte så att dessa kan klubbas igenom.
  • Arbete med att kommunicera mer aktivt med klubbarna via representanter pågår för att styrelsen skall kunna skicka ut riktad information till medlemsklubbarna.
  • Styrelsen skall skapa ett dokument med en sammanställning av olika beslut styrelsen har tagit så att dessa går att hitta på ett enkelt sätt, istället för att behöva gå igenom alla gamla styrelsedokument
  • Arbete med att förstå vad för relation vi har och vill ha till riksidrottsförbundet och även vilka möjligheter som finns
 • Styrelsemöte 2022-03-22

  • Styrelseinformationen på hemsidan har efter årsmötet uppdaterats
  • Styrelsen planerar för att försöka hålla bättre statistik på antal klubbar som aktivt driver krocketverksamhet, samt hur många betalande medlemmar vi har i de aktiva klubbarna
   • Detta kan leda till att vi kan eventuellt söka bidrag och skapa samarbeten och medvetenhet kring krocket och den svenska krocketverksamheten
  • Styrelsen kommer fortsatt ha månatliga styrelsemöten för att driva aktiv förbundsverkamhet
  • Styrelsen utannonserar att hemsidan kommer att uppdateras
   • Det behöver undersökas hur detta kan ske på enklaste sätt, och när i tiden det skall se
  • Extra årsmöte för att redovisa ekonomin och klubba igenom de stadgaändringar som mer stödjer att vi har tidiga årsmöteaktiviteter
   • Arbete med att komma med stadgaändringsförlag påbörjats och extra årsmöte kommer utannonseras
  • För att främja krocketaktiviteter kommer styrelsen komma med förslag på vilken information föreningarna bör ha på hemsidan för att underlätta kommunikation gentemot andra klubbar och intresserade spelare
  • Internationella nyheter
   • Golf Croquet reglerna 6:e versionen är nu publicerade
  • * För andra internationella nyheter se: https://worldcroquet.org
 • Styrelsemöte 2022-02-10

  • Styrelsen har pratat om att stadgarna inte riktigt stödjer hur vi valt att flytta årsmötet. Styrelsen ser över och kommer med förslag till årsmötet.
  • Styrelsen är fortsatt igång med att samla intressenter och samordna var och när SM tävlingarna hålles. Mer information finnes under Events.
  • Styrelsen har fått detaljer om domarkurser, just nu kan det ske i slutet av Juni/början av Juli. Just nu ser vi över om vi kan hålla både GC och AC domarkurser.
  • Styrelsen förbereder årsberättelse och revisionsberättelser inför årsmötet.
 • Styrelsemöte 2022-01-11

  • VM i Golfkrocket utannonserats under 2022, i England. Eventet är upplagt här på Svensk Krockets hemsida.  Vill man vara med skall man kontakta vår landslagskapten Lewis Palmer.
  • Spanska krocketförbundet har lagt som förslag att rankingsystemet skall utökas att tillåta upp till 75% av spelarna från arrangörsklubben till skillnad från dagens 50%.
  • World Croquet Federation (WCF) har testats ett nytt handikapps-system i Golfkrocket där man inte använder extraslag utan istället att man skall ta olika antal bågar för att jämna ut matcherna. Inga beslut tagna om detta skall ersätta det gamla systemet.
  • Revidering av Golfkrocket-reglerna är igång. Har man synpunkter kan man kontakta styrelsen men när detta skrivs så är det enbart några dagar kvar innan deadline (15:e Februari).
  • Styrelsen utannonsera årsmötet, 7:e Mars klockan 19:00.
   • Motioner skall in senast 21:a Februari
  • Styrelsen är igång med att samla in intressenter som kan hålla SM tävlingarna i de olika krocketgrenarna.
  • Styrelsen undersöker närmare samarbete med Svenska Idrottsförbundet.
  • Styrelsen undersöker om man kan ordna domarkurs under 2022.

  På den globala krocketarenan så kan ni se vad WCF generellt har att säga på: https://worldcroquet.org

Detta svar raderades.