Svar

 • Styrelsemöte 2024-07-09

  Närvarande: Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Anders Moldin, Caroline Rowland, Anton Kamne, Archibald Zimonyi

  • Nordea behöver ett underskrivet styrelseprotokoll där firmatecknare utsetts. Informationen fyllts i och skall signeras av de utvalda på styrelsemötet.
  • Styrelsen återbesökte diskussionen kring gåvor eller sponsorskap från evenemang eller organisationer. Utifall vi får dylika kommer vi ha en notis på hemsidan för att tacka de som hjälpt förbundet.
  • Styrelsen diskuterar var framtida GC och AC SM kan huseras då kvalitén på spelplanerna vid Stavstorp fortfarande är funktionsdugliga, men blir tyvärr sakta sämre och sämre. För att säkra framtida turneringar behöver styrelsen se över hur logistiken kan behöva se ut och vilken hjälp eller motivation man kan ge för klubbarna att engagera och utöka sin verksamhet.
   • WCF har blivit kontaktad för att se hur en ansökan för Win & Tonic Croquet Club kan se ut för att hjälpa dem med att utöka sin spelyta.
 • Styrelsemöte 2024-06-11

  Närvarande: Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Anders Moldin, Caroline Rowland, Archibald Zimonyi

  • Ansvarig för Arenakrocket har kontaktat styrelsen och håller på att producera en webbsida med information.
   • De vill också presentera, på hemsidan, krocket som finns idag och undrar om det finns någon film på någon match
   • Om det inte finns, kanske någon krockettävling kan besökas och de kan filma något. Förslag var SM i GC Dubbel i Borås
  • Diskussion om stödmedlemskategori då Arenakrocketen önskar ge en del av turneringsavgiften till förbundet
   • Då detta inte är så medlemskapstrutur ser ut idag diskuterade styrelsen lite andra alternativ
    • En klubb skapas och de som anmäler sig till Arenakrockettens event blir medlemmar i klubben
    • Arenakrocketen kan ses som en sponsor till förbundet
  • GDPR och hantering av personlig information togs upp och styrelsen skall förtydliga till vad och varför vi hanterar personlig information
  • Styrelsen har diskuterat några av WCFs agendapunkter
   • En av dessa är att WCF kommer höja medlemskapskostnaden då denna legat statisk några år. Detta kan påverka årsavgiften för klubbar till förbundet för nästa år
  • Styrelseprotokollet är till slut färdigskrivet och inväntar enbart signaturer från de ansvariga, det kommer vara tillgängligt på hemsidan när detta skett
  • Anders Moldin presenterade arbetsbeskrivning för pressansvarig
   • Detaljering om vilken hjälp pressansvarig kan tillhandahålla klubbar för lokal exponering kan behövas tilläggas
   • En dialog om de olika kanaler som används för förmedla förbundsinformation lyftes återigen upp, hur och när används kanalerna
  • Gamla årsmötesprotokoll är snart färdigdigitaliserade och läggas upp den 16:e Juni på hemsidan
  • Win & Tonic i Falkenberg kan vara intresserade av att presentera en ansökan om bidrag för att anlägga en krocketplan
   • Styrelsen skall kontakta WCF för hur man lämnar in en officiell ansökan

   

   

   

   

 • Styrelsemöte 2024-05-14

  Närvarande: Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Anders Moldin, Caroline Rowland, Archibald Zimonyi

  • Samarbetspartnern Jens Hotell skall ha en tävling i Augusti 2024, vecka 32. Datumen är mellan den 5-10:e Augusti. Förbundet kommer att hjälpa till att exponera tävlingen. Mer information kommer från Jens.
  • Krister Ekholm accepterar att vara materialansvarig för de svenska krocketmaterialet som finns, vilket är i form av bågarna.
  • Alla klubbar som förbundet har kunskap om har betalt årsavgiften för 2024, vilket är väldigt bra.
  • Förbundet har blivit kontaktade av en klubb som spelar någon form av terrängkrocket. De har många medlemmar och de hade ett motsvarande SM med upp till 70 deltagare. De önskar se möjligheten att bli medlemmar i Svenska Krocketförbundet.
   • Styrelsen skall samla in stadgar för att godkänna dem, de är en återkommande förening (dock snart 20 år gammal).
  • Antalet registrerade användare på hemsidan motsvarar inte alla medlemmar som finns i alla klubbar. Styrelsen skall göra ett försök att öka medvetandet om att hemsidan finns och försöka få så många möjligt att registerera sig.
  • Förslag på att SM i AC Dubbel har kommit in till förbundet
   • Styrelsen välkomnar fler tävlingar i AC men underlaget att skapa ett SM för AC Dubbel är inte motiverat med det låga antalet AC spelare. Om grenen växer kommer det övervägas i framtiden.
  • Styrelsen har gått igenom de aktiviteter som behöver skötas under ett krocketår, för att underlätta uppföljning i framtiden.
 • Styrelsemöte 2024-04-11

  Närvarande: Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Daniel Larsson, Anton Kamne, Archibald Zimonyi

  • Styrelsen undersöker om det går att ha en info@ eller styrelse@ på hemsidan så att hela styrelsen kan få ta del av och hjälpa till med förbundsfrågor istället för några få individer i styrelsen
  • Den kontaktperson från förbundet som skall hjälpa arrangörer med SM-turneringar skall säkra att frågan kring om klubbarna har betalt årsavgift till förbundet sker innan tävlingarna
  • Styrelsen gick igenom arbetsbeskrivningen för en styrelsemedlem, och vi kommer också skapa beskrivningar för de andra ansvarsområden som finns i förbundet
  • Styrelsen diskuterar lansering av nya loggan. Utkast på en t-shirt kommer ske inom kort och styrelsen kommer informera kring inköp av diverse olika tröjor och liknande inför en första, större beställning, för att erbjuda bra pris på produkterna
  • Styrelsen diskuterade den lanseringen av den nya webbsidan
   •  Forumdelen är ganska inaktiv och kommer inte flyttas över. En diskussionstråd kan ersätta dagens forum och det behov det kan upfylla
   •  Nuvarande webbsidans medlemmar kommer behöva registrera sig till den nya webbsidan när den lanseras.
   •  Inför den nya webbsidan så behöver förbundet ha en beskriven datahanteringspolicy
 • Styrelsemöte 2024-03-05

  Närvarande: Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Joi Elebo, Anders Holmqvist, Anders Moldin, Anton Kamne

  • Diskuterade årsmötet. Vi har inte fått in några motioner och styrelsen har inga propositioner. Vi kommer att gå igenom punkterna på dagordningen och efter avslutat årsmöte kan vi hålla zoom-mötet öppet för generella diskussioner och idéer för de som vill vara kvar. Så, vi har en formel del och sedan ett öppet forum. Om det dyker upp nya idéer så ska vi ska vi avgöra om det ska beslutas av årsmötet (nästa år) eller av styrelsen.
  • Joakim ska skicka ut en påminnelse till årsmötet.
  • Ingen känner igen att de har fått i uppdrag att prata med arrangören av Svenska krocket-SM angående avgiften till förbundet.
  • SM för AC och GC är godkända och redo att publiceras.
  • Joi ska prata med Daniel om att lägga upp filer till dropboxen med nya loggan.
  • Joakim ska kolla upp tygmärken till kavaj etc.
 • Styrelsemöte 2024-02-13

  Närvarande: Archibald Zimonyi, Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Joi Elebo, Anders Holmqvist, Anders Moldin, Anton Kamne

  • Joakim närvarade på Riksidrottsförbundets möte för de förbund som inte kvalificerar sig för att bli direkta medlemmar
   • Samma som tidigare, vi är för få för att bli medlemmar
   • I dialog kring hur enkelt det är att komma i kontakt med de engelska disciplinerna så finns det totalt finns 14 spelplaner ute i landet, utspridda på 8 orter
  • Årsmötet utlyst, inte så många som valt att skriva att de kommer närvara
   • Påminnelse kommer skickas ut
  • Halmstad Croquet Club undrar om man kan få fakturaunderlag för årsavgiften
  • Frågan inkommit till styrelsen angående någon form av SM för ålder 60+
   • Klubbar drivande, men idag finns inget underlag för att skapa ett separat SM för 60+
   • Det är också klubbarnas ansvar att driva sin verksamhet för att lyckas
   • För att motivera nya SM behöver de existerande fylla sina kvoter
  • Förbundet skall skapa en kontakt@svenskkrocket.se så att folk kan enklare kontakt
  • WCF har föreslagit att det skall skapas en WhatsApp grupp för att hantera regelfrågor som skickas till WCF för svar. Då kommer alla svaren att kunna hanteras på samma sätt på alla turneringar världen över.
   • En moderator för Sverige behöver bestämmas
   • Förbundet kommer fråga på årsmötet om någon vill vara med.
   • Domare kan också lyssna in i gruppen för att hålla sig á jour.
  • Årets SM tävlingar har inkommit i Svensk Krocket samt SM i GC Dubbel
   • Arrangörerna för SM i AC och GC Singel informerade att det inkommer innan den 15:e Februari
 • Styrelsemöte 2024-01-16

  Närvarande: Archibald Zimonyi, Joakim Norbäck, Mikael Agebjörn, Joi Elebo, Anders Holmqvist, Anders Moldin

  • Styrelsen kommer ta ett mer aktivt beslut årligen för vem som blir förbundskapten, webbmaster, pressansvarig samt regelkommitté för svensk krocket 
   • Daniel är intresserad av att vara webbmaster
   • Lewis är intresserad av att vara förbundskapten
   • Anders Moldin är intresserad av att vara pressansvarig
   • Anders Holmqvist är intresserad av att sitta kvar i regelkommitéen, Anton Kamne inte tillfrågad
  • Styrelsen skall se över att det finns arbetsbeskrivningar för ovan poster
  • Styrelsen utökar arrangörsdokumentet med information om att tävlingar skall säkra att bilder/filmer tas på turneringar och meddelas till webbmaster så att dessa görs synliga på vår hemsida och andra digitala kanaler.
  • Kassören har visat inkomster och utgifter för 2023
  • Struktur i styrelsens Dropbox och jobbarkiv visades och omstrukturerats
  • Jobbet med att införa den nya loggan pågår och det kommer finnas möjlighet att beställa kläder i samband med detta. Jobbet med ny webbsida som också kommer matcha loggan och den grafiska profilen kommer påbörjas.
  • Mall för ansökning om SM turneringar skickas ut i dagarna till alla klubbrepresentanter. Deadline för svar är 15:e Februari.
  • Samarbetet med Arena Krocket och det event som kommer att skapas fortgår.
  • Ett schema kommer skapas för styrelsen så vi har koll på vilka aktiviteter som styrelsen måste ske under ett kalenderår. 
  • Datum för årsmötet blir 19:e Mars, mötet kommer utannonseras.
   • Motioner och dylikt kommer att påminnas om i utskick till klubbkontaktpersoner

   

 • Styrelsemöte 2023-12-12

  Närvarande: Joakim, Mikael, Anders M, Anton, Joi, Archibald. Frånvarande: Anders H.

  • Vi fyllde i de sista tävlingsresultaten för att kunna slutföra Verksamhetsberättelsen 2022.
  • Anton gav en uppdatering av uppdraget att hitta kläder man kan trycka med förbundets logo.
  • Archie har fått tag på årsmötesprotokoll för 1993-2004 som ska skannas in. Joi ska kolla om han kan hitta protokoll efter 2004 eftersom han kanske var sekreterare i de möterna.
  • Joakim gav en uppdatering om sammarbetet med Jensson Hotell och laddade upp en pdf av partneravtalet till styrelsens dropbox. Joi ska ordna så att vi kan skriva under den digitalt.
  • Riksidrottsförbundet har möte i januari. Joakim ska anmäla sig på det.
  • Vi har en klubb som är angelägen om att annordna SM i Svensk Krocket 2024. Anders H ska skicka ett ansökningsformulär till dem så att vi följer processen vi har satt upp.
 • Styrelsemöte 2023-11-14

  Närvarande: Joakim, Mikael, Anders M, Anton, Joi, Anders H. Frånvarande: Archibald.

  • WCF har ordnat en arbetsgrupp för marknadsföring av krocket. Anders Moldin, som för några år sedan var pressansvarig i förbundet ska gå med i den. Han vill även fortsätta som pressansvarig nästa år och ska skriva ihop en arbetsbeskrivning för rollen.
  • Påminnelse till styrelsen att använda den gemensamma dropboxen som Anders M satte upp för ett tag sedan. Det är viktigt att dokument som styrelsen behöver är tillgängliga för alla och finns kvar även när styrelseledamöter byts ut.
  • Anton och Anders H ska ta fram ett förslag på "landslags"-kläder med förbundets logo på tills nästa möte.
  • Joakim ska diskutera val av styrelsemedlemmar till WCF med Lewis eftersom han förmodligen har bra kännedom om de som är kandidater.
  • Archie ska skanna de dokument som han har fått från Ulf så att vi kan lägga upp dem på webben.
 • Styrelsemöte 2023-08-08

  • Svenska Krocketförbundet har blivit kontaktat av XXX som visat intresse av att hålla ett återkommande krocket evenemang. Detta evenemang är tänkt att vara mer än bara en turnering, det skall finnas kval och på olika orter i Sverige och kanske till och med utomlands, och slutspelet är tänkt att vara en större tillställning med mer pompa och ståt.
   • Ett samarbetsavtal där XXX har lov att luta sig tillbaka mot Svenska Krocketförbundet för att leta sponsorer till evenemanget är på väg att formuleras.
Detta svar raderades.