Svar

 • Styrelsemöte 2023-06-13

  • SM slutspel för GC singel skall försöka spelas klart innan 2023 års SM går av stapeln, i och med att förra årets slutspel stoppades på grund av regn
   • Förslaget är att detta huseras i Skara, helgerna v. 29, 31 eller 32 är på förslag
  • SM singel och dubbel i Eskilstuna kan vara i fara då spelplanerna förra året var på gränsen gällande kvalitet (de var platta och snabba, men gräset var inte speciellt fint redan förra året)
   • Besked om ifall en ansträngning att förbättra dem kommer att ge resultat i tid behövs snart, utifall att förbundet behöver hitta alternativ.
  • Årsmötesprotokoll för åren innan 2012 finns troligen inte digitalt, styrelsen skall försöka få tag på hårdkopiorna och göra ett jobb för att ordna så att man kan hitta dessa digitalt i framtiden
  • Hudiksvallstidningen skrev förra året en artikel om en släkt som heter Svensk, som har Svenska mästerskap. Förbundet har kontaktat denna familj för att förmedla om att Svenska Krocketförbundet existerar, då det är en rolig företeelse och deras egna familjeturnering har pågått i ca 40 år.
  • Det har presenterats en uppdaterad variant av den loggan som presenterades på årsmötet 2023. Denna logga kommer träda i kraft i slutet av 2023 för framtida användande.
   • Det kommer erbjudas möjligheter att köpa t-shirt, piket-tröjor eller jackor med loggan
  • Domarkursen genomförd i både GC och AC
   • Stephen Mulliner var överlag nöjd med deltagarna 
   • Styrelsen skall fundera på hur man kan eventuellt skapa en motsvarande svensk session
  • Det har gjorts ett test att översätta GC regelboken med hjälp av ChatGPT, som  ett sätt att skapa en svensk översättning utan att det kostar för mycket tid eller pengar. Testet ser lovande ut, och det kommer läggas lite mer tid på detta för att se om en översättning av hela regelboken blir korrekt.
 • Styrelsemöte 2023-04-18

  • Årsmötesprotokoll inte upplagt ännu efter årsmötet
  • Landskamp mot Norge planerad i Maj
   • Styrelsen har godkänt att man sponsrar vandringspokal samt minnesmedaljer för deltagarna
  • Verksamhetsberättelse under konstruktion av ordförande
  • Årsavgift för föreningarna lider mot sitt sista datum, styrelsen kommer skicka ut påminnelser
  • Domarkursen har hittills 13 anmälda till GC och 7 anmälda till AC

   

 • Styrelsemöte 2023-02-08

  • Styrelsen har sett över hemsidan och det ser ut som att de flesta länkar fungerar. Mestadelen av information finns men det finns en del struktur som kan förbättras.
  • Styrelsen har sett över förbundets uppgift och mål.
  • Diskussion kring hur anmälningar för SM turneringar hålls. Riktlinjer för detta försöker bli standardiserade i skrivandets stund.

   

   

 • Styrelsemöte 2023-01-10

  • Styrelsen fyller i medlemskapsinformations till WCF, betalning skall ske till dem innan Januari slut. Förbundsordförande har varit i kontakt med klubbarna och aktiva medlemsantal.
  • Archie närvara på den informationsträff som hölls av Riksidrottsförbundet.
   • Att gå med i Riksidrottsförbundet kräver stort engagemang av Svenska krocketförbundet och dess medlemsklubbar
   • Bortsett från att idag kanske kommer upp i halva det antal klubbar och medlemmar man behöver för att få bli medlem finns det ytterligare saker krocketförbundet skulle behöva jobba på:
    • Vi behöver vara ungefär hälften kvinnor i styrelser och valberedningar, enligt jämlikhetsreglerna
    • Vi behöver vara engagerade i Riksidrottsförbundet och närvara aktivt på evenmang ordnat av Riksidrottsförbundet, som t.ex. SM-veckan.
  • Domarkursen skall utannonseras snart. Det kommer vara både GC och AC domarkurs, och man får välja om man vill vara med i en eller båda regelverkens kurs. Datum är satt (i början av Juni) men det kräver erfarna spelare med god kunskap av reglerna.
   • NOTERA: Detta är inte en regelkurs, det är en domarkurs så att man kan kan bedöma korrekta krocketslag och situationer i GC och/eller AC. 
   • För att så många som möjligt skall få ta del av detta så kommer vi undersöka möjligheten att han en onlineträning med eventuell tenta.
   • Mer information kommer utannonseras om exakt när och var domakursen kommer att hållas.
  • Styrelsen skall undersöka om man kan söka bidrag via WCF för krocketaktiviteter, som t.ex. att bygga ut spelplaner eller andra krocketrelaterade aktiviteter. Mer information om detta kommer komma.
  • Styrelsen vill samla in SM-ansökningar. Styrelse skall ta fram ett dokument för hur en sådan ansökan kan se ut så att man samlar de viktiga informationspunkterna i en ansökan.
   • SM GC dubbel
   • SM GC singel
   • SM AC singel
   • SM svensk krocket singel
   • SM svensk krocket dubbel
  • Styrelsen efterfrågar alla medlemmar att gå igenom svensk krocket-hemsidan för att se om det finns otydlig eller dubbel information någonstans.
   • Denna information kommer skickas ut via hemsidans utskicksfunktionalitet.
  • Årsmötet skall utlysas snart, förslag 2023-03-21
  • I ett försök att försöka närma oss, oavsett om vi någonsin kommer att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet eller ej, skall styrelsen gå igenom och se över vilka mål och visioner Svenska Krocketförbundet har, för att se om vi kan bli tydligare och bättre i vårt budskap.

  Närvarande på mötet var: Anton, Anders, Joi, Joakim, Mikael och Archie

 • Styrelsemöte 2022-12-13

  • Vi gick igenom mötesprotokollen från de två senaste mötena och de verkar stämma.
  • Joakim presenterade ett förslag på statistikförfrågan som ska skickas ut till anslutna klubbar. Den fick medhåll.
  • Anders berättade om projektet i Uppsala och att han kommer att prata med kontaktpersonen på Uppsala Kommun under veckan.
  • Joi gav en uppdatering om dommarkursen. Den kommer att hållas lördag-måndag 3-5 juni. Han ska stämma av detaljer med Halmstad och Stephen så utskick till klubbarna blir tidigt nästa år.
  • De nya stadgarna ska signeras (om vi hittar något smidigt sätt att göra det digitalt) och sedan läggas upp på webbsidan.

  Närvarande vid mötet var Joakim, Mikael, Anders M och Joi.

 • Styrelsemöte 2022-11-08

  • En person från Uppsala Kommun har hört av sig och är intresserad av att få ett SM dit. Det blir inte 2023, men Styrelsen vill få till något där nästa år, t.ex. krocketens dag eller en rankingtävling. Anders Moldin har fått i uppdrag att ta kontakt med Malin från Uppsala Kommun och se vad det finns för möjligheter beroende på gräskvalitet och omgivning. Styrelsen har också sagt att SM 2024 kan vara möjligt i Uppsala.
  • Joakim har informerat om att Riksidrottsförbundet har en informationsträff och försökt få någon att vara med på den.
  • Joi har fått datum för dommarkurs. Den kommer att hållas den första helgen i juni. Förmodligen i Halmstad om vi kan låna banor och en konferanslokal där.
  • Styrelsen beslutade att ge SM i Svensk Krocket 2023 till Häggenäs Krocketklubb.
  • Styrelsen beslutade att ansvaret för tävlingsformatet i SM tävlingar ska hanteras av en tävlingsledning utsedd av styrelsen och arrangörerna ska tillhandahålla planer, material och allt annat som behövs för att kunna hålla en turnering.
  • Styrelsen ska godkänna en budget från potentiella SM arrangörer för att se att den är rimlig innan de kan tilldelas en tävling. 
 • Styrelsemöte 2022-09-13

  • Joi ska kolla med Stephen Mulliner om datum för dommarkurs.
  • Joakim ska sätta ihop ett dokument med beslut som styrelsen har tagit.
  • Vi diskuterade hur vi ska lagra dokument i styrelsen. T.ex. word-version av stadgarna så att det är enkelt att uppdatera nästa gång. Inget beslut har tagits.
  • Vi diskuterade om att skriva ihop arbetsbeskrivningar till olika roller som förbundet har.
  • Arbetet med att anordna domarkurs är pågående. Vi kommer med största sannolikhet få Stephen Mulliner som utbildare, som skall komma tillbaka till oss om eventuella datum.
   • Vi kommer få Zoom-utbildning (online) för att gå igenom det som är teoretiskt.
   • Vi kommer också följa detta med en helg av övningar tillsammans med Stephen
   • Styrelsen planerar också att hålla en utbildning på svenska innan ovan tillfällen så att vi kan förbereda alla som vill vara med med största möjlighet att få ut det mesta av domarkursen.
  • Regelböcker är inköpta, upphämtade och kommer delas ut nu under de olika SM tävlingarna i Augusti
   • Varje förening kommer få en upplaga senaste versionen av AC och GC regelböckerna
  • Utannonsering av extra årsmöte kommer ske i dagarna, och årsmötet kommer ske i September, sommaren har gjort att en del aktiviteter blivit lite försenade.
 • Styrelsemöte 2022-07-12

  • Det har skapats en ny grupp som heter Kontaktpersoner. Tanken med denna är att varje klubb har en representant som kan få information och föra dialog med förbundet och förmedla detta vidare till sina egna klubbar
  • Uppsala Krocketsällskap är ny medlem i Svenska Krocketförbundet
  • Extra årsmöte kommer ske under någon av kvällarna det är SM i Stavstorp
   • Årsmötet kommer utlysas snart
   • Stadgarna kommer ligga ute på remiss inför det extra årsmötet
 • Styrelsemöte 2022-06-14

  • Styrelsen besvarar WCF diskussioner när Svenska krocketförbundet blir tillfrågat.
   • Senaste aktiviteter är:
    • att godkänna kalendarium de nästa 12 åren
    • uppdatering av domarreglemente
    • förslag att ändra 50+ turneringar. Sverige röstade 60+
  • Planering för Singel SM i AC och GC är igång och anmälningsinfon kommer skickas ut inom kort
  • Domarkurser kommer inte hållas i år.
   • Styrelsen har lite tankar hur många som skall kunna gå med då det kräver goda regelkunskaper att delta på en domarkurs.
   • Tanken just nu är att försöka hålla det i början av Juni 2023
  • Krocketens dag behöver också formaliseras och möjliggöras för att få folk engagerade
  • Inköp av regelböcker kommer ske och finns i Sverige i tid för Dubbel GC SM och Singel GC och AC SM.
  • Under GC EM 2022 uppkom det regeldiskussioner och man har lyft upp att man kanske behöva översätta en del termer, då det uppstod en del problem med förståelse
  • Styrelsen har tagit fram omformulerade stadgar och kommer belysa extra årsmöte så att dessa kan klubbas igenom.
  • Arbete med att kommunicera mer aktivt med klubbarna via representanter pågår för att styrelsen skall kunna skicka ut riktad information till medlemsklubbarna.
  • Styrelsen skall skapa ett dokument med en sammanställning av olika beslut styrelsen har tagit så att dessa går att hitta på ett enkelt sätt, istället för att behöva gå igenom alla gamla styrelsedokument
  • Arbete med att förstå vad för relation vi har och vill ha till riksidrottsförbundet och även vilka möjligheter som finns
Detta svar raderades.