Regeländring

Vid årsmötet som hölls 8e juli röstades en förändring i regelhäftet igenom. Det som ändrats är att begreppet "medspelare" byttes ut mot begreppet "motspelare" i paragraf 22. Regeluppdateringen kan läsas här

 

Motivet till förändringen är att förtydliga hur det fungerar i dubbelspel. Det är inte självklart vad som menas med en medspelare när man spelar dubbel. Däremot motspelare är lättare att förstå. Det är helt enkelt spelare i det andra laget. För singelspelet eller tvåklotsingel blir det ingen praktisk förändring.

 

De regelhäften i pdf-format som finns för nedladdning har ännu inte hunnit uppdateras, men det kommer att ske inom en snar framtid.